fbpx

Prissättning


Vi eftersträvar att det pris du betalar för Benchtell skall stå i relation till den nytta du har av tjänsten.

Vad kostar det?

Vi är ett aktiebolag
Vi arbetar med Redovisning och bokföring
Vi är en RevisionsbyråAnvänder du Fortnox? Då har vi ett specialerbjudande just för dig!

Såhär beräknar vi priset

Prismodell

Vi använder en prismodell som består av två komponenter:

1. Årsavgift som baseras på ditt företag företag omsättning eller om du är en byrå, som använder Benchtell för dina kunders räkning, baserat på hur många anställda ni är.

2. Anslutningsavgift för att komma igång och få tillgång till all data som andra användare bidragit med betalas endast en gång.

Abonnemangsperiod

Du får snabbt stor nytta av Benchtell men för att få full effekt behöver man använda tjänsten över tid. Därför rekommenderar vi att man tecknar abonnemang för minst ett år i taget. Önskar man ha en kortare eller längre abonnemangsperiod går det naturligtvis bra, kontakta oss för pris.

Företag

Nyttan med Benchtell är stor för mindre och medelstora företag.

Månadsavgift: 99 SEK/användare/månad.
Anslutningsavgift: 0 SEK
Tjänsteinnehåll: Kostnadsanalys, Avtalsjämförelse och Avtalsbevakning.
Öppet köp: Alla företag har öppet köp i 30 dagar. Om uppsägning sker inom denna tidsperiod debiteras ingenting och abonnemanget avslutas automatiskt.

Byråpartners

Priset baseras på hur många anställda man är på byrån eftersom det står i direkt relation till den nytta man förväntas ha av tjänsten. Normalt sett använder en Redovisnings-/Bokföringsbyrå Benchtell lite mindre än vad man gör på en Revisionsbyrå och därför betalar de också aningen mindre per anställd.

Årsavgift: En Revisionsbyrå betalar 2.000 SEK per anställd och en Redovisnings-/Bokföringsbyrå 1.250 SEK per anställd. För att undvika långa prisdiskussioner har vi redan från början byggt in en rabattstege i vår prismodell som innebär att ju fler anställda man är desto lägre blir avgiften per anställd.
Anslutningsavgift: 50% av årsavgiften (dock lägst 10.000 SEK).
Tjänsteinnehåll: Kan användas för ett obegränsat antal anonymiserade kundföretag, Översiktlig & Detaljerad Kostnadsanalys och Benchmarkingrapporter i PDF.
Provperiod: På en byrå är det oftast många som vill prova Benchtell innan man bestämmer sig. Därför är den kostnadsfria provperioden 30 dagar.

Myndigheter och organisationer

Nyttan med Benchtell är stor för myndigheter och organisationer.

Årsavgift: Baseras på myndighetens/organisationens omsättning och utgår med maximalt 0,05% av densamma. För att undvika långa prisdiskussioner har vi redan från början byggt in en rabattstege i vår prismodell som innebär att ju högre omsättning man har desto lägre blir den procentuella årsavgiften.
Anslutningsavgift: 50% av årsavgiften (dock lägst 5.000 SEK).
Tjänsteinnehåll: Kostnadsanalys, Avtalsjämförelse och Avtalsbevakning.
Provperiod: Man får prova tjänsten helt kostnadsfritt under 10 dagar även om de flesta upptäcker värdet av Benchtell mycket snabbare än så.

Kommuner och landsting

Vi tycker att priset skall vara lika för alla kommuner och landsting i förhållande till hur många människor som bor där.

Årsavgift: Baseras på antal invånare enligt modellen 1 SEK/invånare och år, dock lägst 20.000 SEK per år.
Anslutningsavgift: 25% av årsavgiften.
Tjänsteinnehåll: Kostnadsanalys baserad på SCB:s Räkenskapssammandrag för kommuner (RS2019), Avtalsbevakning och Avtalsjämförelse.
Provperiod: Alla kommuner och landsting får prova tjänsten helt kostnadsfritt under 45 dagar eftersom det oftast är många personer som skall utvärdera tjänsten.

Övrigt

Support via telefon och e-post måndag-fredag 09.00-17.00.

Vi hjälper er gärna att registrera era avtal om ni själva har ont om tid. Kostnaden för detta är 100:-/avtal.

Samtliga priser är angivna i SEK exkl. mervärdesskatt.