fbpx

Vi visar vägen till ökad lönsamhet!


Benchtell är en webbaserad transparent jämförelsetjänst som hjälper er att få kontroll på era kostnader och era avtal.

Genom att många delar med sig av sin information kan ni automatiskt avgöra om ni ligger rätt i jämförelse med andra inom samma verksamhetsområde. Inte sällan blir resultatet: bättre villkor, tidsbesparing och att stora summor kan sparas in.

Benchtell består av tre helt integrerade delar som samverkar för att ni enkelt skall kunna göra så bra utvärderingar som möjligt:

1. Kostnadsanalys

Övergripande kostnadsanalys som indikerar inom vilka kontogrupper du har höga/låga kostnader i förhållande till andra liknade organisationer vilket hjälper dig att prioritera ditt fortsatta arbete.

2. Avtalsjämförelse

Analyserar dina avtal och ger svar på hur de står sig jämfört med andras.

3. Avtalsbevakning

Automatiserar avtalshanteringen och ger dig fullständig kontroll.

Redan när du använder en av delarna får du bra resultat. Genom att använda alla tre har ni de bästa förutsättningarna för att förbättra er lönsamhet.