fbpx

Frågor & Svar

Vanliga frågor och svar. Har du andra frågor så kontakta oss gärna.

1Är mina avtal synliga för andra?
Nej, era avtal är aldrig synliga för någon annan än er själva och eventuellt andra personer inom er verksamhet som har administrationsrättigheter till Benchtell.

Systemet jämför bara parametrar i de avtal som ligger inlagda i systemet och dessa visas inte för någon annan. Alla avtal hanteras där helt anonymt. Du hittar mer information om detta i vår Sekretessförbindelse.
2Var kommer alla jämförelsedata från?
Hela tjänsten bygger på att det är ni och alla andra användare som bidrar med data som man kan göra jämförelser utifrån. Ju mer data varje enskilt företag bidrar med desto mer korrekta kommer jämförelserna att bli över tid. Det innebär också att om man inte bidrar med något jämförelsematerial så kommer man inte heller att kunna göra några jämförelser.
3Hur går jämförelserna till?
Enkelt kan man säga att vi jämför det som ni registrerar i tjänsten med det som andra liknande verksamheter har registrerat genom att sätta detta i förhållande till exempelvis bransch, omsättning, antal anställda och andra avtalsspecifika jämförelseparametrar. Viktningen av de olika parametrarna varierar beroende på vilka kostnadsposter och avtal som jämförs.

Exakt hur jämförelserna går till är vi på Benchtell experter på, men det behåller vi av förklarliga skäl för oss själva.
4Vad blir resultatet av jämförelserna och vad är index?
Resultatet av en jämförelse åskådliggörs i ett index mellan 0 och 100. Det värde man får är som ett betyg som sammanfattar många olika jämförelseparametrar. Med hjälp av indexet kan ni jämföra er med hur väl ni står i förhållande till andra verksamheter som använder tjänsten.

Index 0 är det lägsta betyget och 100 det högsta. Genomsnittligt index är alltid 50. Ligger man över index 50 är det bra, ligger man under är det en tydlig indikation på att man bör gå vidare och undersöka de bakomliggande orsakerna.
5Hur kommer man igång med att använda tjänsten?
Det finns två sätt att snabbt komma igång att använda Benchtell:

1. Du börjar med att göra en övergripande jämförelse mellan dina och andra verksamheters kostnader under ”Kostnadsanalys” genom att ange dina kostnader per kontogrupp.

2. Du börjar registrera avtal direkt via knappen "Lägg till avtal" för avtalsbevakning och avtalsjämförelse.