fbpx

Digital arbetsyta och åtgärdsförslag

Behöver du också stöd att gå från analys till handling? Den helt integrerade digitala arbetsytan i Benchtell förenklar allt samarbetet och ger dig förslag till lämpliga åtgärder. Dessutom får du en bra överblick och tydlig uppföljning av resultatet.
En hett eftertraktad funktion
Många företag som redan använder Benchtell har berättat att de även vill ha hjälp att strukturera upp arbetet och därigenom få de bästa förutsättningarna för att spara såväl tid som pengar.

Gemensam digital arbetsyta
Därför introducerar vi nu en funktion där du som företagare får tillgång till en digital arbetsyta där du, din medarbetare och eventuella externa resurser (t.ex. din redovisningsbyrå) kan arbeta tillsammans. Ni kan t.ex. prioritera vilka områden som bör ses över, planera när det ska ske, utvärdera förutsättningarna för olika kostnadsreduceringar, prognostisera det förväntade utfallet av olika aktiviteter och följa upp resultaten av era ansträngningar. Verktyget ger dig en bra överblick, håller reda på alla detaljer och påminner dig om något närmar sig utsatta deadlines.

Automatiska åtgärdsförslag
Dessutom har vi byggt in en helt ny funktion som gör att man automatiskt får förslag på lämpliga åtgärder, baserade på hur andra framgångsrika företag löst liknande situationer tidigare. Tillsammans med dina egna erfarenheter säkerställs högsta möjliga effekt och därigenom ökad lönsamhet för ditt företag.

Och självklart är allt tillgänglig dygnet runt, när du har tid att jobba med det.