fbpx

Avtalsjämförelse


Avtalen analyseras så att ni direkt får svar hur de står sig jämfört med andra avtal. Systemet jämför med liknande verksamheters avtal och viktar olika avtalsparametrar beroende på vilken typ av avtal som jämförs. Resultatet åskådliggörs med ett index mellan 0-100 och ni får även en uppskattad besparingspotential.

Genom att registrera era avtal i Benchtells tjänst Avtalsbevakning samt komplettera med ytterligare efterfrågad avtalsspecifik nyckelinformation kan era avtal analyseras via Avtalsjämförelse, och ni får direkt svar på hur det står sig jämfört med andras.

Jämförelsen görs med liknande verksamheters avtal genom att varje avtal gås igenom i förhållande till bransch, er organisations speciella förutsättningar, tjänsteinnehållet samt andra avtalsparametrar. Viktningen av de olika parametrarna varierar beroende på vilken typ av avtal som jämförs.

Resultatet av jämförelsen åskådliggörs i ett index mellan 0-100. Ett lågt index innebär att avtalet bedöms som sämre än genomsnittet och ett högre index innebär att avtalet bedöms som bättre än genomsnittet (index 50). Tänk på att ditt specifika avtalsindex kan variera över tid beroende på att nya avtal från andra verksamheter registreras kontinuerligt.

Benchtells Avtalsjämförelse ger er även en uppfattning om besparingspotential som baserat på hur mycket pengar ni skulle kunna spara om ni tecknade om avtalet i dag. Med hjälp av Avtalsjämförelsen kan ni alltså enkelt prioritera de avtal som bör ses över, så att ni lägger tid på det som ger mest effekt.