fbpx

Avtalsbevakning


Benchtell bevakar automatiskt alla era registrerade leverantörsavtal och organiserar dem kronologiskt åt er. Systemet säger ifrån när ett avtal bör ses över så att ni t.ex. inte missar att säga upp eller omförhandla ett avtal med eventuellt ofördelaktiga villkor, innan det förlängs per automatik.
I vår tjänst Avtalsbevakning registrerar ni era befintliga leverantörsavtal inom det som i bokföringssammanhang brukar kallas ”Övriga kostnader” eller ”Indirekt material”, alltså kontoklass 5 och 6 i BAS-kontoplanen. På så sätt automatiseras er avtalshantering och ger er fullständig kontroll.

Med hjälp av tjänsten organiseras också avtalen tidsmässigt och ni får en påminnelse om när något avtal bör ses över så att ni exempelvis inte missar att omförhandla ett avtal innan det automatiskt förlängs, ger er möjlighet att säga upp avtalet i god tid innan det löper ut eller liknande.