fbpx

Vår story


Så föddes idén till Benchtell

Allt startade en varm sommardag i en trädgård i skånska Höllviken när några gamla vänner träffades, mest för att umgås men också för att prata lite affärer.

”Alla hade på var sitt håll upplevt att man som kund ofta kände sig osäker…”
Diskussionen kom ganska snabbt in på relationer mellan kunder och leverantörer, och hur påfallande vanligt det är att man har olika grad av kunskap och förståelse för varandras verksamheter. Alla hade på var sitt håll upplevt att man som kund ofta kände sig osäker på om leverantören var den bäst lämpade eller om villkoren och priset var skäligt. Motsatt kunde man många gånger som leverantör uppleva en osäkerhet om kundens behov verkligen förståtts, men framför allt om behoven tillgodosetts på ett optimalt sätt.

”Ofta missas möjligheten till omförhandling eller uppsägning…”
Alla hade dessutom vid olika tillfällen upplevt att tjänsteavtal, och det kan röra sig om hundratals eller mer, är något som de flesta företag sköter med vänsterhanden eftersom det oftast inte handlar om företagets kärnverksamhet. Ansvaret för avtalen delegeras därför ner i organisationen, och ledningen har ingen samlad bild över vilka avtals som ingåtts, villkor för avtalen och när de löper ut. I samband med det sistnämnda missas ofta möjligheten till omförhandling eller uppsägning och i värsta fall förlängs avtalet per automatik trots att man inte är nöjd med det.

Ett annat ämne som kom upp till diskussionen var möjligheten att kunna jämföra olika avtal från olika leverantörer på ett vettigt sätt, men också att snabbt få en inblick i vad andra betalar för liknande tjänster. Hos många gnager tanken: tänk om jag gör en dålig affär?

Inom sociala medier är det vanligt att man delar all möjlig information med andra. Så varför skulle man inte kunna göra det inom affärslivet också?

Sedan många år finns det flera olika prisjämförelsesajter inom konsumentvarusektorn. Men priset är inte allt, särskilt inte när det handlar om affärer mellan företag där det finns så många fler och mer komplexa parametrar att ta hänsyn till.

Det var så Benchtell föddes, en idé om att utveckla en onlinetjänst som ger dig som kund en rättvis och aktuell analys på hur dina kostnader står sig i relation till andra med motsvarande tjänster. Ett verktyg för att ge dig bättre förutsättningar i din relation till din leverantör, att minska din osäkerhet och på så sätt uppnå ett ännu mer förtroligt, balanserat och effektivt samarbete.

”Dela med dig av information, spara pengar och bidra till ett bättre affärsklimat.”
Med hjälp av den nya tekniken vill vi uppmuntra människor inom affärslivet att dela med sig av information om sina avtal. Sedan är det Benchtells uppgift att omvandla Big data till Smart data. Det gör vi genom att erbjuda en jämförelsetjänst som alla kan använda och som i slutändan sparar både pengar och skapar ett bättre affärsklimat.