fbpx

Tre tips för att lyckas med Rådgivning

Dörröppnare för byråns rådgivningsuppdrag
December 16, 2020
KI – Återhämtningen bryts tillfälligt
January 15, 2021

Tre tips för att lyckas med Rådgivning

12 JANUARI, 2021 - AV MAGNUS ELG
Under de senaste åren har i princip hela redovisnings- och revisionsbranschen börjat anpassa sig till de nya förutsättningar som digitalisering och automation innebär. Det har varit mycket prat om att man måste jobba mer med rådgivning för att på så sätt säkerställa byråns intäkter framgent.

Men hur ska det gå till?... Det räcker tyvärr inte med att säga att ”vi måste fokusera mer på rådgivning”… Och det hjälper inte heller att anställa en massa säljare med uppdrag att gräva fram rådgivningsuppdrag ute hos byråns kunder.

Det är såklart många saker som måste göras men mina tre starkaste tips är baserade på egna tidigare erfarenheter:

1. Rådgivning är en lagsport

Rådgivning är inte en ”one-man-show”. För att lyckas måste man redan från början inse att det handlar om ett lagspel där det gäller att använda alla medarbetares olika kompetenser, erfarenheter, färdigheter och inte minst kontakter på bästa möjliga sätt. Detta skapar även engagemang och en gemensam tro på att det är just er byrå som kommer att lyckas.

2. Fokusera

För att bli bra på något måste man fokusera. Rådgivning är ett oerhört brett område så börja med att inventera vilka delområden ni ska inrikta er på. Utgå ifrån byråmedarbetarnas sammanlagda kompetenser och erfarenheter. Välj ut tre områden som er byrå ska inrikta er på och bli riktigt bra inom dessa. Var också tydlig med vad ni inte ska fokusera på.

3. Våga säga nej

Rådgivning bygger på förtroende mellan parterna, och förtroende är som bekant något som tar lång tid att bygga upp. I kombination med att alla långt ifrån är bäst på allt så gäller det dessutom att vara oerhört tydlig med vad man kan klara av att leverera och vad man inte klarar av.

En personlig erfarenhet från konsultvärlden är att det starkaste som finns för att skapa förtroende är att tacka nej till uppdrag som inte helt ligger inom ramarna för vad man klarar av att leverera. Men för att hjälpa sin kund på bästa sätt ska man inventera sitt nätverk och med noggrannhet rekommendera någon annan som kan hjälpa dem. Detta är nog den enskilt viktigaste delen av rådgivningsarbetet, för därigenom säkerställer man att kunden pratar med dig först även nästa gång.

Under de senaste åren har i princip hela redovisnings- och revisionsbranschen börjat anpassa sig till de nya förutsättningar som digitalisering och automation innebär. Men hur ska det gå till?…