fbpx

Analysera din bokföring och spara stora pengar i företaget

Så sparade Third Base 180 000 kronor med Benchtells kostnadsanalys
September 8, 2020
Testa er lönsamhet – hur mår ditt företag egentligen?
September 18, 2020

Analysera din bokföring och spara stora pengar i företaget

15 SEPTEMBER, 2020 - AV MAGNUS ELG
Vad säger du om vi säger att du kommer kunna minska dina utgifter med 5-10 procent om du analyserar din bokföring digitalt och samtidigt jämför dina kostnader med liknande bolag? Knappast, säger du. Låt oss bevisa det, säger vi. Läs vidare så ska vi förklara!

Har du så bra koll som du tror?

Du har såklart undersökt din bokföring tidigare. Kanske genom att be din revisor om en åtgärdslista på områden där besparingar kan ske i samband med årsbokslutet. Eller så har du analyserat specifika nyckeltal och jämfört med tidigare perioder för att se hur pengaflödet ser ut. Det du får då är enbart en jämförelse med ditt eget företag. Du får inte veta hur andra företags kostnader ser ut, så du har inte koll på marknaden som du bör. Vd? Så hämtar du snabbast tillbaka förlorade intäkter under corona!

Jämför dig med andra liknande företag

Du bör jämföra dina utgifter med andra liknande företag. Det är först då du får veta svart på vitt hur du ligger till och var du kan spara pengar. Innan du tänker att det tar för lång tid vill vi bara säga – det stämmer inte! Du analyserar din bokföring digitalt genom att ladda upp en SIE4-fil och får ett resultat på sekunden. Resultatet visar en jämförelse mellan dina siffror och data från företag inom samma bransch som dig och ger dig en prioriteringslista på de områden där du kan spara mest pengar.  Så går en jämförelse till hos Benchtell

Spara pengar i företaget

Resultatet av din analys ger dig ett kostnadsindex mellan 0-100 inom olika utvalda områden. Ligger du högt på skalan är du bland de företag som spenderar smartast. Ligger du däremot lågt är du sämst i klassen och det finns möjligheter för dig att spara stora pengar i företaget. Du får även en direkt uppskattning av hur mycket du kan spara inom respektive område! I Benchtell får du en prioriteringslista och förslag till åtgärder som du kan börja arbeta efter ASAP – så det finns ingen anledning att vänta!

Kontinuitet är hemligheten

För att långsiktigt kunna spara pengar i företaget bör du analysera din bokföring kontinuerligt. Gärna en gång i månaden eller i kvartalet. Detta behövs på grund av att kostnader i företaget aldrig är intakta. De förändras hela tiden, både hos dig men också hos dina konkurrenter och liknande företag. Även prisbilden hos leverantörer kan ändras, vilket du behöver ha koll på. 

Vad säger du om vi säger att du kommer kunna minska dina utgifter med 5-10 procent om du analyserar din bokföring digitalt och samtidigt jämför dina kostnader med liknande bolag? Knappast, säger du. Låt oss bevisa det, säger vi. Läs vidare så ska vi förklara!