fbpx

Så förbättrar du likviditeten i ditt företag

Vill du som VD ha mer makt och inflytande över ditt företags ekonomiska situation?
March 4, 2021
Video: Digital arbetsyta företag
May 7, 2021

Så förbättrar du likviditeten i ditt företag‎

30 MARS, 2021 - AV MAGNUS ELG
Oroar du dig över hur ditt företags likviditet ser ut? Det är oftast enklare att ta reda på än vad man tror. Utgå från informationen i ditt ekonomisystem och gör en likviditetsanalys för att se var din potential och dina utmaningar finns. Det finns även enkla verktyg för att se vilka områden du ska fokusera på för att förbättra likviditeten i ditt företag.

Likviditetsanalysens tre delar

1. Den löpande verksamheten
Ta reda på hur dina kundfordringar och leverantörsskulder förändrats det senaste kvartalet eller halvåret. Har fordringarna ökat och skulder minskat påverkar det i högsta grad din likviditet.
Sätt dig in i hur mycket ni betalar i skatt utifrån förändringen av era skattefordringar/-skulder och titta på om det t.ex. underlättar att ni har en annan periodicitet avseende redovisning av moms. Och tänk på att man alltid ansöka om anstånd med skattebetalningar om det skulle behövas.

2. Finansiering
Om ni har lån kan det vara idé att prata med banken och se över om det finns förutsättningar att förändra t.ex. amorteringsnivån eller amorteringstakten. Finns andra finansieringsmöjligheter, kan t.ex. aktieägartillskott, nyupptagna lån, koncernbidrag, nyemission, etc vara ett alternativ för er?

3. Investeringar
Skapa dig en bild över vilka effekter större investeringar och avyttringar inverkar på din likviditet. Titta även på ifall era finansiella tillgångar genererar ett positivt eller negativt kassaflöde.

Löpande uppföljning

Att göra en likviditetsanalys är ett smidigt och enkelt första steg. Nästa steg är att göra det löpande, exempelvis varje månad eller kvartal, och därigenom få en rutin för löpande uppföljning.

Lösningar

1. Ekonomisystemet
En enkel lösning för likviditetsanalys hittar du oftast i ditt ekonomisystem.

2. Tag hjälp av din byrå
Verkar det komplicerat, eller om du precis som många andra helt enkelt inte har tid att göra det själv, är vårt hetaste tips att du tar kontakt med din redovisnings- eller revisionsbyrå. Det kan vara väl värt pengarna!

3. Kostnadskontroll
För att förbättra din likviditet i såväl det korta som det långa perspektivet är det också av största vikt att du tar kontroll över dina kostnader. Det är den åtgärd som definitivt ger bäst effekt. Det enklaste sättet att komma igång är att använda sig av Benchtells kostnadsanalys där du utifrån din bokföring snabbt får reda på inom vilka områden du har störst potential att spara pengar.

Oroar du dig över hur ditt företags likviditet ser ut? Det är oftast enklare att ta reda på än vad man tror. Utgå från informationen i ditt ekonomisystem och gör en kassaflödesanalys för att se var din potential och dina utmaningar finns. Det finns även enkla verktyg för att se vilka områden du ska fokusera på för att förbättra likviditeten i ditt företag.