fbpx

Benchtells prismodell

Företagserbjudande
April 8, 2018

Benchtells prismodell

8 April, 2018 - AV MAGNUS ELG
Vi gillar tydliga priser, därför använder vi en prismodell som bara består av två komponenter:
1. Årsavgift som baseras på ditt företag företag omsättning eftersom det står i relation till nyttan man har av tjänsten.
2. Anslutningsavgift för få tillgång till all data som andra användare bidragit med.

Hur stora besparingar kan man förvänta sig?
Baserat på feedback från våra befintliga kunder så är det mycket troligt att du kommer att ha gjort besparingar motsvarande 0,5% av ditt företags totala kostnadsmassa inom 6 månader. Inom 18-36 mån har de allra flesta lyckats spara ytterligare ca 1,5-3%.

För att göra det så enkelt som möjligt för dig kan du själv räkna ut ditt pris och se din ROI.

Vi gillar tydliga priser, därför använder vi en prismodell som bara består av två komponenter. Årsavgift, som baseras på ditt företag företag omsättning eftersom det står i relation till nyttan man har av tjänsten, och en Anslutningsavgift, för få tillgång till all data som andra användare bidragit med.