fbpx

Lönsamhetsoptimering eller Kostnadskontroll?

KI – Återhämtningen bryts tillfälligt
January 15, 2021
Behövs det ett kontor över huvud taget?
January 27, 2021

Lönsamhetsoptimering eller Kostnadskontroll?‎

20 JANUARI, 2021 - AV MAGNUS ELG
Lönsamhetsoptimering eller Kostnadskontroll? Visst kan man arbeta med båda samtidigt, även om vi såklart förstår att lönsamhet är roligare än besparing eller kontroll på kostnader. Ett lysande exempel på att det är så hittar vi hos konsultbolaget HiQ.

God kostnadskontroll OCH starkt rörelseresultat

Rubriken på HiQs delårsrapport för Q2 2020 var - "Starkt kassaflöde, god kostnadskontroll – accelererande digitalisering". HiQ's VD Lars Stugemo nämnde just kostnadskontroll som en av nyckelfaktorerna bakom den goda ekonomiska utvecklingen och den positiva effekt det gett på rörelseresultatet.

Pandemin ledde till recession

Under delen VD har ordet kan man bl.a. läsa följande - "Andra kvartalet blir som vi förutspådde en utmaning på många sätt. Det som startade som effekterna av en viruspandemi har till stor del övergått till en recession. När vi ser tillbaka på 2020 kommer vi för alltid komma ihåg det som Coronaåret. /.../ Totalt påverkades vårt resultat marginellt av stödåtgärder. Och vi jobbade hårt under kvartalet med kostnadskontroll."

Här kan du läsa hela HiQ's delårsrapport för Q2 2020.

Lönsamhetsoptimering eller Kostnadskontroll? Visst kan man arbeta med båda samtidigt, även om vi såklart förstår att lönsamhet är roligare än besparing eller kontroll på kostnader. Ett lysande exempel på att det är så hittar vi hos konsultbolaget HiQ.