fbpx

Digital Benchmarking Byrå

Kravställning
May 3, 2018
Lärare, coach & inspiratör
May 3, 2018

Benchmarking – Metoder, tillvägagångssätt och digital teknik

3 Maj, 2018 - AV MAGNUS ELG
Metoderna för Cost Reduction har hittills byggt på manuellt arbete där fallgroparna varit många.
Ny digital teknik hjälper dig att få större effekt och därigenom öka byråns lönsamhet.

I stora drag har arbetet med kostnadsreducering hittills gått ut på att analysera företagets kostnadsbild för att identifiera faktorer som driver kostnaderna. Analysen utgör sedan underlag för kommande omförhandling/upphandling.

Digitala benchmarkingplattformar bygger på att de som vill använda tjänsten hjälps åt genom att dela med sig av sina kunders ekonomiska data. Naturligtvis helt anonymt samt under sträng sekretess och säkerhet.

Det fungerar, är enkelt, tidsbesparande och alla nackdelar med manuell Benchmarking är som bortblåsta.

Många revisions- och redovisningsbyråer använder idag digital benchmarking för att analysera sina kunders ekonomi i syfte att hjälpa dem att sänka sina kostnader. Och nu börjar fler och fler företag få upp ögonen för möjligheterna med digital benchmarking.

Ta del av fler tips i artikeln på Linkedin - Ekonomisk Benchmarking – Metoder, tillvägagångssätt och digital teknik.

Metoderna för Cost Reduction har hittills byggt på manuellt arbete där fallgroparna varit många. Ny digital teknik hjälper dig att få större effekt och därigenom öka byråns lönsamhet. I stora drag har arbetet med kostnadsreducering hittills gått ut på att analysera företagets kostnadsbild för att identifiera faktorer som driver kostnaderna. Analysen utgör sedan underlag för kommande omförhandling/upphandling.