fbpx

Digital Benchmarking

Kravställning
April 9, 2018
Artificiell Intelligens
April 9, 2018

Benchmarking – Metoder, tillvägagångssätt och digital teknik

9 April, 2018 - AV MAGNUS ELG
Metoderna för Cost Reduction har hittills byggt på manuellt arbete där fallgroparna varit många, oavsett om man gjort jobbet själv eller anlitat ett konsultbolag. I stora drag har det gått ut på att analysera företagets kostnadsbild för att identifiera faktorer som driver kostnaderna. Analysen utgör sedan underlag för kommande omförhandling/upphandling.

Digitala benchmarkingplattformar bygger på principen att alla hjälps åt genom att dela med sig av sin egen ekonomiska data. Naturligtvis helt anonymt samt under sträng sekretess och säkerhet. Det fungerar, är enkelt, tidsbesparande och alla nackdelar med manuell Benchmarking är som bortblåsta.

Många revisions- och redovisningsbyråer använder idag digital benchmarking för att analysera sina kunders ekonomi i syfte att hjälpa dem att sänka sina kostnader. Och nu börjar fler och fler företag få upp ögonen för möjligheterna.

Läs hela artikeln på Linkedin - Ekonomisk Benchmarking – Metoder, tillvägagångssätt och digital teknik.

Metoderna för Cost Reduction har hittills byggt på manuellt arbete där fallgroparna varit många, oavsett om man gjort jobbet själv eller anlitat ett konsultbolag.
I stora drag har det hittills gått ut på att analysera företagets kostnadsbild för att identifiera faktorer som driver kostnaderna. Analysen utgör sedan underlag för kommande omförhandling/upphandling.